نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه آموزش و پژوهش مدارس قرآنی برگزار شد

کارگروه آموزش و پژوهش مدارس قرآنی برگزار شد


اين جلسه در راستاي يكسان سازي محتواي آموزشي، تقويت فعاليت هاي ويژه اين مدارس با موضوعات حفظ ، قرائت و فهم قرآن تشكيل شد.

جلسه كارگروه آموزش و پژوهش مدارس قرآني با حضور معاونت پرورشي و فرهنگی اداره کل ، رئيس اداره قرآن عترت و نماز، رئيس اداره دوره دوم آموزش ابتدايي و مديران مدارس قرآني شهر يزد برگزار شد.

اين جلسه در راستاي يكسان سازي محتواي آموزشي، تقويت فعاليت هاي ويژه اين مدارس با موضوعات حفظ ، قرائت و فهم قرآن تشكيل شد.