نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار علمی هفته بهداشت روان برگزار شد

وبینار علمی هفته بهداشت روان برگزار شد


با حضور مجازی بیش از 500 مخاطب:
این برنامه حاصل مشارکت معاونت پرورشی و فرهنگی (ادارات مشاوره تربیتی و تحصیلی و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی) با معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در آغاز هفته بهداشت روان بود که با استقبال پرشور مشاوران، مراقبان سلامت، رابطان هسته های مشاوره، مربیان و معاونان پرورشی و مدیران مدارس استان مواجه شد که از طریق ویدئوکنفرانس دنبال کننده مباحث بودند.

وبینار علمی هفته بهداشت روان در سال 1399 با حضور و سخنرانی جناب آقای ملانوری معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل، سرکار خانم دکتر طاهره صادقیه فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، سرکار خانم فاطمه زارع رییس گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جناب آقای مهدی رضائیان کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل و با استقبال مجازی بیش از 500 مخاطب برگزار شد.

در این جلسه سخنرانان با مفاهیم مهم بهداشت روان به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا پرداختند و راهکارهایی را برای غلبه بر استرس و اضطراب ناشی از این اپیدمی مطرح کردند.

روشهای رفتار با کودکان، نوجوانان و سالمندان در دوران کرونا از دیگر مباحث مهم مطرح شده در این جلسه دو ساعته بود.

با توجه به پوشش خبری این برنامه علمی توسط صداوسیمای مرکز یزد سخرانان خلاصه ای از مباحث مطروحه خود را در مصاحبه خبری نیز بیان نمودند.

این برنامه حاصل مشارکت معاونت پرورشی و فرهنگی (ادارات مشاوره تربیتی و تحصیلی و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی) با معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در آغاز هفته بهداشت روان بود که با استقبال پرشور مشاوران، مراقبان سلامت، رابطان هسته های مشاوره، مربیان و معاونان پرورشی و مدیران مدارس استان مواجه شد که از طریق ویدئوکنفرانس دنبال کننده مباحث بودند.

خاطرنشان می‌شود هفته بهداشت روان از 18 مهر ماه آغاز شده و تا 24 مهرماه ادامه خواهد داشت.