نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار آموزشی دختران و آسیبهای اجتماعی مجازی با حضور دکتر فرجیها برگزار شد

وبینار آموزشی دختران و آسیبهای اجتماعی مجازی با حضور دکتر فرجیها برگزار شد


بیان نکات مهمی درباره مباحث حقوقی بزه دیدگی در فضای مجازی و تشریح زمینه های بروز آسیبهای اجتماعی مجازی در جامعه زنان و دختران و همچنین پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان حضوری و مجازی از بخشهای مهم این وبینار علمی بود.

وبینار آموزشی دختران و آسیبهای اجتماعی مجازی با حضور دکتر فرجیها استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران در سالن ویدئوکنفرانس اداره کل آموزش و پرروش استان یزد ویژه مشاوران، معاونان پورشی و مدیران مدارس دخترانه استان برگزار شد.

بیان نکات مهمی درباره مباحث حقوقی بزه دیدگی در فضای مجازی و تشریح زمینه های بروز آسیبهای اجتماعی مجازی در جامعه زنان و دختران و همچنین پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان حضوری و مجازی از بخشهای مهم این وبینار علمی بود.

در این جلسه تعداد معدودی از مدعوین با فاصله گذاری اجتماعی و اکثریت شرکت کنندگان به وسیله ویدئوکنفرانس در جریان مباحث مطرح شده قرار گرفتند.

در انتهای این جلسه حسینعلی ملانوری ضمن تقدیر از اداره مشاوره و دادگستری استان به عنوان برگزارکنندگان این وبینار علمی از بیانات ارزشمند جناب آقای دکتر فرجیها سپاسگزاری نمود و برای تداوم این جلسات ابراز امیدواری کرد.