نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منابع مسابقه کتابخوانی دانایی و توانایی

منابع مسابقه کتابخوانی دانایی و تواناییمنابع مرحله سوم مسابقه کتابخوانی جشنواره دانایی و توانایی

 

1 - کتاب مربای شیرین نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی انتشارات معین ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول

2 – کتاب اعترافات غلامان نویسنده حمیدرضا شاه آبادی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه دانش آموزان متوسطه دوره دوم

 

برای دسترسی به فایل الکترونیکی کتاب های مورد نظر برای مسابقه روی لینکهای زیر کلیک کنید: