نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشاوران یزد مقام دوم کشور را در تولید محتوای دیجیتال مشاوره سامانه شاد کسب کردند

مشاوران یزد مقام دوم کشور را در تولید محتوای دیجیتال مشاوره سامانه شاد کسب کردند


رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش اعلام کرد:
محمدعلی شایق رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش اعلام کرد: همکاران مشاور ما در سراسر استان با استقبال از پویش تولید محتوای دیجیتال مشاوره به منظور بارگزاری در سامانه شاد، رتبه دوم آثار پذیرفته شده را در سطح کشور به دست آوردند.

محمدعلی شایق رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش اعلام کرد: همکاران مشاور ما در سراسر استان با استقبال از پویش تولید محتوای دیجیتال مشاوره به منظور بارگزاری در سامانه شاد، رتبه دوم آثار پذیرفته شده را در سطح کشور به دست آوردند.

وی افزود: محتواهای تولیدی مشاوران استان با هدایت اداره مشاوره و نظارت کارشناسان و سرگروه مشاوره به سطحی قابل توجه و کیفیتی مثال زدنی رسیده و دانش آموزان سراسر کشور از این آثار در سامانه شاد استفاده می کنند.

شایق اضافه کرد: فرصت بی نظیری که در حاشیه ی شیوع ویروس کووید19 در کشور ما برای تولید محتوای دیجیتال و با کیفیت ایجاد شد استعدادهای زیادی را شکوفا ساخت و باعث شد با چهره های موثری در زمینه مشاوره مواجه شویم که قبل از این ظهور و بروز زیادی نداشتند.