نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مستندات پرسش مهر 21

مستندات پرسش مهر 21با توجه به شروع سال تحصیلی 1400-1399 و بیان پرسش مهر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی، بدین وسیله مستندات این رویداد فرهنگی در سال بیست و یکمین برگزاری آن تقدیم می شود:

شیوه نامه پرسش مهر 21

نمایه رشته ها و مقاطع

فرمهای ضمیمه