نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محتوی کتابهای دینی باید ادبیات بنده پروری باشد

محتوی کتابهای دینی باید ادبیات بنده پروری باشد


معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در نشست مشترک ستاد مرکزی اقامه نماز گفت: ادبیات بندگی در کتاب های ما بسیار کم است، ادبیات کتابهای ما باید بنده پروری کند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروزش دکتر فیض در این نشست مشترک که در معاونت پرورشی و فرهنگی برگزار شد اظهار داشت: ما باید خدا را شکر کنیم که در حوزه نماز خدمت می کنیم.

وی با بیان اینکه کتاب های درسی ما از نظر محتوی نیاز به تجدید نظر دارد تصریح کرد: ما باید این کار را در حوزه معاونت پرورشی انجام دهیم.
فیض در خصوص اینکه آیا محتوی کتاب های دینی ما خاشع پرور است یا ناسپاس پرور؟ عنوان کرد: ادبیات کتاب های دینی ، نیاز به تجدید نظر دارد.
وی با بیان اینکه ادبیات بندگی در کتاب های ما کم است بیان داشت: ادبیات کتاب های دینی ما باید بنده پروری کند.
معاون پرورشی و فرهنگی با تاکید بر اینکه بازتولید متون مرتبط به نماز را باید از کتابهای پایه انجام دهیم اظهار داشت: ما باید خودمان در حوزه پرورشی تولید محتوا کنیم و این باز تولید را در اختیار سازمان پژوهش قرار دهیم.