نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرود شوراهای دانش آموزی

سرود شوراهای دانش آموزیبرای دانلود فایل صوتی و شنیدن لطفا اینجا کلیک فرمایید: سرود شورا

دستهـای صمیمی دوباره                   طرحی از نقش دریا کشیـده

آسمانی پر از نور و ایمان                   در افقهــای باز آفــریده
  
باز ای دانش آموز برخیز                    دوســتان تو در انتظارنـد

بهر تشکیل و تحکیم شورا                     دسـت گرم تو را می فشارند

با دلی مهربان و صمیمی                     با گل و باغچــه آشـنا شو

 با بهاران سر سبز شورا                     همـدل و همره و هم صدا شو

لحظه دوستی مثل پیچک               در نگاهت گره خورده خورشید

نسل سازنده همدلی را                  در همـه زندگی می توان دید

تا به همراهی و همت ما                 باغ میـهن شود ســبز و آباد

دل به فردای روشن سپاریم            تا که چشم و دل ما شود شـاد