نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

جلسه امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.جلسه امر به معروف و نهی از منکر با حضور معاونت پرورشی و روسای ادارات قرآن و عترت و فرهنگی هنری اداره کل اموزش و پرورش و معاونت اجتماعی و دبیر ستاد و مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دفتر معاونت پرورشی اداره کل برگزار گردید.طی این جلسه در مورد موضوعاتی چون برگزاری مسابقات متعدد هنری و کتابخوانی ، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تولید محتوا ،جریان سازی تربیتی و اجتماعی مناسب ،بهره گیری از تشکل های دانش آموزی مدارس و افراد متخصص و شرکای فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر صحبت و تصمیماتی گرفته شد.