نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پنجمین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقران الکریم کشور به صورت مجازی

برگزاری پنجمین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقران الکریم کشور به صورت مجازیبا توجه به وضعیت  موجود و بیماری کرونا این دوره توانمندسازی ویژه مدیران محترم مراکز دارالقرآن،روسای محترم ادارات قرآن عترت و نماز ،کارشناس مسئولان و کارشناسان ادارات کل استان های سراسر کشور به صورت مجازی در شبکه شاد و  دربازه زمانی 27 لغایت 29 بهمن ماه به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد
در این دوره 750 نفر از مدیران دارالقران ها و 150 نفر از کارشناسان قرآن عترت و نماز استان ها شرکت کردند ، دومین روز از دوره،با سخنرانی مقام عالی وزارت و حضور مجازی مدیران و معاونین پرورشی ادارات کل استان ها سپری شد.
پنجمین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن ها  با هدف تبلیغ،ترویج و تجلیل از  خادمان و فعالان قرآن کریم و هماهنگی های مدیریتی و استفاده از مهم ترین دستاوردهای قرآنی در سراسر کشور و استفاده از تجربیات برتر مدیران دارالقرآن در تامین فضا،تجهیزات و جذب مخاطب و شناسایی و تقدیر از مدیران برگزیده برگزار گردید.