نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ی هدایت تحصیلی و پایگاه های انتخاب رشته کنکور تشکیل شد

سپس طی بحث و گفتگوهای انجام شده برگزاری جلسات توجیهی برای دانش آموزان کنکوری به نواحی یک و دو محول گردید.

کمیته ی هدایت تحصیلی و پایگاه های انتخاب رشته کنکور با حضور مسئولان اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل و کارشناسان مشاوره نواحی یک و دوی یزد در اداره مشاوره تشکیل شد.

در این جلسه ابتدائا گزارشات کارشناسان نواحی یک و دو ارائه شد و درباره سازماندهی مشاوران در سال تحصیلی جدید رایزنیهای لازم انجام شد.

سپس طی بحث و گفتگوهای انجام شده برگزاری جلسات توجیهی برای دانش آموزان کنکوری به نواحی یک و دو محول گردید.

همچنین مقرر شد اقدامات لازم درباره راه اندازی، تعیین تعرفه و هماهنگیهای لازم درباره پایگاههای هدایت تحصیلی در موعد مقرر انجام پذیرد.