نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته هماهنگی برنامه های ارتقاء سلامت روان دانش آموزان برگزارشد

کمیته هماهنگی برنامه های ارتقاء سلامت روان دانش آموزان به ریاست معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و حضور سایر اعضاء در سالن شهید ساداتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این جلسه علی سرداری  معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل  به تشریح نیازهای مشاوره ای دانش آموزان و خانواده های آنها پرداخت و گفت: در نظر داریم برنامه های مشاوره ای و پیشگیرانه خاصی را در مدارس اجرا نماییم و از پتانسیل دستگاه های دیگر نیز استفاده کنیم.

وی هماهنگی و همسویی بین ادارات مرتبط با بحث بهداشت روان دانش آموزان و اولیاء را ضروری دانست و نحوه مشخص کردن اولویت های آموزشی مورد نیاز مدارس، آموزش مجریان و مدرسان و همچنین اجرای این برنامه ها در مدارس را تشریح کرد.

در ادامه این جلسه سایر اعضاء برنامه ها و راهکارهای خود را ارائه نموده و نمایندگان ادارات بهداشت و بهزیستی نیز پتانسیل ها و امکانات خود را برای همکاری با آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری و آموزش به منظور بهبود و ارتقاء سلامت روان دانش آموزان بیان کردند.