نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه اول کشوری همسرایان امورتربیتی کشور

گروه همسرایان آموزش و پرورش استان مقام اول پنجمین جشنواره کشوری همسرایان امورتربیتی را کسب کرد.

ه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، کارشناس مسئول فرهنگی و هنری آموزش وپرورش استان گفت : گروه همسرایان امور تربیتی آموزش و پرورش استان مقام اول پنجمین جشنواره کشوری همسرایان امورتربیتی را کسب کرد.

 احمد رضا صمدی افزود در این جشنواره که با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در اصفهان برگزارشد گروه همسرایان امورتربیتی استان یزد در جنسیت برادران  ودربخش غیرترکیبی توانست  مقام اول کشور را کسب کند و گروه همسرایان امورتربیتی ناحیه یک یزد نیز  توانست مقام سوم را کسب نماید.

صمدی گفت : تنها از استان یزد دو گروه به این جشنواره راه یافته بود که هردو موفق به کسب مقام شدند.

اضافه می نماید پنجمین جشنواره کشوری همسرایان امورتربیتی روزهای دوم وسوم شهریورماه به میزبانی استان اصفهان برگزارشد