نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه مسابقات فرهنگی - هنری و قرآن و عترت برگزارشد.

در این جلسه مدیرکل ، معاون توسعه منابع و پشتیبانی , معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان یزد در سامانه طرح حفظ جزء سی ام قرآن ثبت نام کردند.

" عباسعلی دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه زیبا ترین جلوه های اجرایی نمودن سند تحول بنیادین را برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و قرآن و عترت دانست و افزود : در این مسابقات در کنار انجام فعالیتهای فرهنگی هنری تمرین مشارکت اجتماعی و جامعه پذیری نیز در دانش آموزان صورت می گیرد.
دانافر افزود : در این مسابقات شاهد خلق صحنه های زیبا و ظهور خلاقیت های دانش آموزان  هستیم و وظیفه ما حمایت از این دانش آموزان است .
معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل نیز در ادامه افزود : وظیفه ما در آموزش و پرورش همراهی جهت برگزاری هرچه با با شکوه تر مسابقه های دانش آموزی است .
" علی دهقان بهاء آبادی" گفت : مسابقات فرهنگی هنری و قرآن و عترت دانش آموزی  به ترویج رقابت های گروهی در آموزش و پرورش ، سالم سازی و مواجهه دانش آموزان به آسیبهای اجتماعی کمک می کند .
علی سرداری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هم به تشریح مسابقات و نحوه اجرای آن در سال تحصیلی جاری پرداخت.
گفتنی است در این جلسه مدیرکل ، معاون توسعه منابع و پشتیبانی , معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان یزد در سامانه طرح حفظ جزء سی ام قرآن ثبت نام کردند.