نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی "آسیبهای نوجوانی" ویژه مشاوران مدارس برگزار شد

در این کارگاه دو روزه که آقای نادری اجرای آن را بر عهده داشت حاضران با مفاهیم اساسی رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی و مسائلی مانند عشق، خشونت و خودکشی آشنا شدند.

کارگاه آموزشی "آسیبهای نوجوانی" توسط اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی با همکاری اداره مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژه مشاوران مدارس در مرکز مشاوره امام حسین(ع) برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه که آقای نادری اجرای آن را بر عهده داشت حاضران با مفاهیم اساسی رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی و مسائلی مانند عشق، خشونت و خودکشی آشنا شدند.

مشاوران نواحی یک و دو یزد با حضور در این کارگاه آموزشی دانسته های خود را در زمینه آسیبهای اجتماعی افزایش داده و در این باره به بیان نظرات و تجربیات خود پرداختند.