نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاههای آموزشی درس تفکر و سبک زندگی در حال برگزاری است

به شکل همزمان در سراسر استان:
کارگاههای آموزشی تدریس درس تفکر و سبک زندگی ویژه مدرسان این درس در سراسر استان یزد در حال برگزاری است.

کارگاههای آموزشی تدریس درس تفکر و سبک زندگی ویژه مدرسان این درس در سراسر استان یزد در حال برگزاری است.

به گزارش اداره امور تربیتی این کارگاه های آموزشی در راستای آموزش، توانمندسازی و دانش افزایی مدرسان درس تفکر وسبک زندگی به شکل قطبی از تاریخ 16مهر لغایت 3 آبانماه 97 در سراسر استان برگزار می شود.

گفتنی است با توجه به برگزاری سالانه جشنواره الگوهای برتر تدریس درس تفکر وسبک زندگی  مدرسان این درس می توانند با امادگی مضاعف در این جشنواره شرکت نمایند.