نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هم اندیشی ریاست اداره مشاوره و ریاست اداره آموزش و پرورش خاتم

حمیده رادپور ریاست اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و محمدحسین شکیبا مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم، طی جلسه ای در رابطه با مسائل مهم مشاوره ای و تربیتی شهرستان خاتم گفتگو و تبادل نظر کردند.

حمیده رادپور ریاست اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و محمدحسین شکیبا مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم،  طی جلسه ای در رابطه با مسائل مهم مشاوره ای و تربیتی شهرستان خاتم گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این جلسه موارد مهمی مانند: ابلاغ مشاوران شهرستان، وضعیت هسته مشاوره، کیفیت و کمیت فعالیت مشاوران، آسیبها و چالشهای منطقه، آزمونهای مشاوره ای و.. مورد بررسی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود شهرستان خاتم جنوبی ترین نقطه استان یزد است که 3800 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در حال تحصیلی دارد.