نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش استانی انتخاب رشته آزمون سراسری98 برگزار شد

در این همایش آموزشی - توجیهی معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل، معاون محترم آموزش متوسطه اداره کل، روسای ادارات مشاوره، متوسطه دوره دوم و سلامت، مشاوران مدارس، مدیران هسته ها و مراکز مشاوره، کارشناسان مشاوره، کارشناسان آموزش متوسطه دوره دوم و جمعی از پیشکسوتان مشاوره از سراسر استان حضور داشتند.

در آستانه اعلام نتایج و آغاز انتخاب رشته کنکور، همایش استانی انتخاب رشته آزمون سراسری سال 98 به همت اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد.

در این همایش آموزشی - توجیهی معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل، معاون محترم آموزش متوسطه اداره کل، روسای ادارات مشاوره، متوسطه دوره دوم و سلامت، مشاوران مدارس، مدیران هسته ها و مراکز مشاوره، کارشناسان مشاوره، کارشناسان آموزش متوسطه دوره دوم و جمعی از پیشکسوتان مشاوره از سراسر استان حضور داشتند.

در ابتدای این نشست آقای سرداری معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش در سخنانی به اهمیت مشاوره تحصیلی در انتخاب رشته کنکور پرداخت و بر آگاهی کامل مشاوران از آخرین تغییرات دستورالعملها تاکید کرد.

وی افزود: هم دانش آموزان و هم خانواده ها باید در این زمینه آموزش ببینند و از کارهای غیر علمی و غیر استاندارد پرهیز شود.

آقای سرداری به مشاوران توصیه کرد با حوصله و آرامش برای دانش آموزان انتخاب رشته کنند و هرگاه خسته شدند از حجم کار خود کم کنند.

وی با اشاره به همایشهای گوناگون انتخاب رشته ای که توسط موسسات و مراکز آموزشی برگزار میشود خاطرنشان کرد: دانش آموزان بجز خمدات مطلوب آموزش و پرورش، تنها باید از خدمات موسساتی بهره گیرند که انگیزه های اقتصادی نداشته باشند.

در ادامه این برنامه جناب آقای جلال ایرانی زاده مشاور مدرسه و نماینده استان یزد در همایش کشوری انتخاب رشته سال98 به تشریح کامل تغییرات دفترچه آزمون سراسری پرداخت و ابهامات و سوالات را درا ین باره پاسخگو بود.

در بخش انتهایی این برنامه آیتم پرسش و پاسخ برگزار شد و آقای جلال ایرانی زاده، آقای حسن حیدری و خانم زهرا مختاری به سوالات مختلف حضار در زمینه انتخاب رشته پاسخ گفتند.