نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش دو روزه معاونين پرورشي و فرهنگي استان يزد در مهريز برگزار شد


گردهمايي معاونين پرورشي و فرهنگي شهرستان ها، مناطق و نواحي استان يزد با حضور مدير كل آموزش و پرورش استان يزد، مديركل نوسازي مدارس استان، رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان، فرماندار مهريز، معاونين پرورشي، فرهنگي و تربيت بدني اداره كل آموزش و پرورش استان و مدير آموزش و پرورش مهريز، با هدف هماهنگي در راستاي اجراي برنامه ها و تبيين راهكارهاي اجرايي حوزه پرورشي، در پرديس دانشگاه شكيب مهريز برگزار گرديد.

مدير كل آموزش و پرورش يزد در اين همايش، برپايي نماز اول وقت در مدارس را خواستار شد و گفت: اهميت برگزاري نماز جماعت در مدارس و بين دانش آموزان بر كسي پوشيده نيست.

احمد شيرزاد افزود: بايد سعي شود با همكاري و پيگيري مربيان امور تربيتي و مشاركت تمام عوامل تعليم و تربيت نماز جماعت اول وقت بنحو شايسته برگزار شود.
مديركل آموزش و پرورش يزد تصريح كرد: اگر در آموزشگاهي نماز بنحو شايسته برگزار شود خيلي از مسائل و مشكلات و آسيب ها حل مي شود.
شيرزاد گفت: درسال هاي گذشته شاهد تلاش همكاران فرهنگي و مربيان در امر برگزاری نماز جماعت در مدارس بوده ايم و امسال بنحو شايسته تر اقامه خواهد شد .
وي افزود: حضور فعال معلمان و كادر مدارس و مسئولان در كنار دانش آموزان در صف نماز جماعت مدارس موجب ترغيب آنها جهت حضور فعال تر در اين فريضه معنوي خواهد شد.
وي همچنين به اهميت حاكم بودن مسائل اخلاقي به جاي مسائل آمرانه و اجباري در مدارس و در بين دانش آموزان به عنوان يك ضرورت تاكيد كرد.
شيرزاد به اهميت پروژه مهر و بازگشايي باشكوه مدارس در استان اشاره و بر آمادگي كامل براي اين امر مهم در سطح استان يزد تاكيد كرد.

 

معاون پرورشي و فرهنگي اداره كل آموزش و پرورشي استان يزد نيز در سخناني به تبيين سياست هاي حوزه پرورشي و تربيتي بر اساس سند تحول بنيادين و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تربيت متوازن در دانش آموزان پرداخت .

در ادامه، كارشناسان و مسئولين واحدهاي  فرهنگي و هنري، مشاوره، قرآن، عترت و نماز و سازمان دانش آموزي اداره كل آموزش و پرورش استان و معاونين پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش مناطق 14 گانه استان به بيان برنامه ها و ديدگاههاي خود پرداختند.