نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کارشناسان فرهنگی هنری سراسر استان برگزار شد.

هدف از فعالیت های حوزه ی فرهنگی هنری استعداد یابی و فعالیت در عرصه ی مدارس است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در جمع کارشناسان فرهنگی هنری سراسر استان گفت : هدف از فعالیت های حوزه ی فرهنگی هنری  استعداد یابی و فعالیت در عرصه ی مدارس است.

"علی سرداری" افزود: جایگاه استان یزد در بعد آموزش جایگاه مناسبی است و باید این جایگاه در مباحث تربیتی نیز تسرّی یابد .

وی خاطر نشان کرد : سه ماه اول سال تحصیلی فرصتی بسیار مناسب برای فعالیت های فرهنگی– هنری است و باید برای تمام دانش آموزان در هرمقطع برنامه داشته باشیدزیرا تکرار برنامه های سنوات قبل همراه با عدم کشف استعداد جدید می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان به حضور کارشناسان این حوزه در جلسات مدارس وتوجیه و تشریح برنامه ها تاکید کرد و افزود:  ایجاد جریان تربیتی از جمله اصلی ترین وظایف یک کارشناس فرهنگی هنری است. اطلاع رسانی و فضا سازی مهم است .

سرداری با اشاره به اینکه مدیریت نباید تک محوری باشد بلکه با جمع محوری می توان به نتیجه رسیدافزود: دانش آموزان در امور مختلف ازجمله ادبیات نباید ملزم به کتاب باشند در هر ایام و مناسبیتی می توان شب شعر برپا کرد .

سرداری همچنین از راه اندازی سیستم همگام در آینده ای نزدیک در وزارت آموزش و پرورش خبر داد که  برای ثبت نام مسابقات مختلف استفاده خواهد شد.

 

آدرس کوتاه: