نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هماهنگی برگزاری آزمون سلامت روان برگزار شد

در این نشست حاضران به بیان و بررسی پیشنهادهایی برای برگزاری بهتر این آزمون در دوره اول متوسطه پرداختند.

نشست هماهنگی برگزاری آزمون سلامت روان دانش آموزان دوره اول متوسطه با حضور رییس و کارشناسان مشاوره اداره کل و نواحی یک و دو یزد در محل اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی برگزار شد.

در این نشست حاضران به بیان و بررسی پیشنهادهایی برای برگزاری بهتر این آزمون در دوره اول متوسطه پرداختند.

همچنین مقرر شد دستورالعمل اجرایی این آزمون توسط اداره کل تدوین و به نواحی و مناطق تابعه ابلاغ شود.