نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک کار گروه پرورشی،فرهنگی و تربیت بدنی آموزش و پرورش

جلسه مشترک کار گروه تخصصی پرورشی فرهنگی و تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش درسال 95 باموضوع"ارائه راهکار جهت چگونگی پر بارتر کردن و جذاب تر نمودن اوقات فراغت دانش آموزان" برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، این نشست با حضور معاون پرورشی و فرهنگی ومعاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش وپرورش و نمایندگان برخی از دستگاههای فرهنگی تربیتی، پرورشی وتربیت بدنی استان درسالن شهید ساداتی اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد.

در این کارگروه بر ارائه راهکارایجادانگیزه توسط دبیران ورزش به منظورانجام فعالیتهای بدنی دانش آموزان درخارج ازساعات ورزش مدارس واثرات آن و همچنین برضرورت ورزش برای دانش آموزان و نوجوانان تاکید کرد.

توجه بیشتروگسیل امکانات به مناطق محروم، برگزاری کلاسهای تخصصی ورزشی و استعدادیابی دانش آموزان درمدرسه و هدایت آنان به سالن های ورزشی برون مدرسه ای، انجام کار بیشتر در زمینه تربیت بدنی دانش آموزان وتوجیه و ترغیب دانش آموزان و والدین توسط دبیران تربیت بدنی ازجمله راهکارهای ارائه شده در این جلسه بود.

 در ادامه جلسه حاضرین طرح ها ، نظرات ، پیشنهادات و راهکارهای خود را در زمینه ایجاد انگیزه بیشتربرای ورزش ارائه دادند.