نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشاوره ای با معاون دانشگاه پیام نور استان یزد

آقای دکتر کمالی معاون دانشگاه پیام نور استان یزد ضمن حضور در اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و دیدار با پرسنل این اداره در نشست هم اندیشی درباره ظرفیتهای آموزشی و مشاوره ای دانشگاه پیام نور استان یزد حضور یافت.

آقای دکتر کمالی معاون دانشگاه پیام نور استان یزد ضمن حضور در اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و دیدار با پرسنل این اداره در نشست هم اندیشی درباره ظرفیتهای آموزشی و مشاوره ای دانشگاه پیام نور استان یزد حضور یافت.

در این نشست آقای شایق ریاست اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و آقای ایرانی زاده مدرس استانی انتخاب رشته کنکور سراسری استان نیز حضور داشتند و به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

لازم به ذکر است واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان یزد در سراسر استان هرساله پذیرای طیفهای مختلف داوطلبان کنکور سراسری هستند که این دانشگاه را برای ادامه تحصیلات در دانشگاه انتخاب می کنند.