نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست سالانه سرگروههای پرورشی استان یزد برگزار شد

نشست سالانه سرگروههای پرورشی مناطق و نواحی 14 گانه ادارات امور تربیتی استان با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، علی سرداری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل در این نشست اظهار داشت: کارشناسان امور تربیتی باید برای خود ایده داشته باشند تا یک عملیات فرهنگی در مدارس ایجاد شود.

وی با تاکید بر تعامل و هم افزایی بیشتر مربیان و معاونین پرورشی افزود: سرگروهها یک حلقه واسطه  بین ادارات آموزش و پرورش ومربیان و معاونین پرورشی در مدارس هستند.

سعدی زارعشاهی رئیس اداره امور تربیتی اداره کل نیز در این نشست ضمن اشاره به داشتن تعامل و همیاری مربیان پرورشی  با مدیران و معاونین مدارس بر انجام کارگروهی، خلاقیت و اعتماد کردن به یکدیگر تاکید کرد.