نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست اداره مشاوره با برخی داوطلبان کنکور98 در رشته علوم انسانی

در این نشست صمیمی دانش آموزان درباره حال و هوای کنکور 98، کیفیت سوالات و فرایند آمادگی برای این آزمون ابراز نظرکردند.

رییس و کارشناسان اداره مشاوره به همراه سرگروه مشاوره به منظور آگاهی از نقاط قوت و ضعف کنکور و بررسی شرایط علمی، اجتماعی و فرهنگی مدارس و خانواده ها، با تعدادی از دانش آموزان داوطلب کنکور سراسری سال 1398 در گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست صمیمی دانش آموزان درباره حال و هوای کنکور 98، کیفیت سوالات و فرایند آمادگی برای این آزمون ابراز نظرکردند.

خانم رادپور رییس اداره مشاوره، آقای رضاییان کارشناس مسئول مشاوره، آقای خدایی کارشناس مشاوره و خانم مختاری سرگروه مشاوره استان در نشست در سخنانی ضمن تقدیر از تلاشهای دانش آموزان حاضر برای آنها آرزوی توفیق و سربلندی بیشتر کردند.

مقرر شد در صورت امکان مشابه چنین نشستهایی در گروه های آزمایشی دیگر نیز انجام شود و مشاوران و دانش آموزان برای انجام اقدامات موثرتر و برنامه ریزی های مفیدتر در جریان جمع بندی این جلسات قرار گیرند.