نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نخستین جلسه گروه آموزشی مشاوران آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد برگزار شد

این جلسه با هدف برنامه ریزی و توجیه فعالیت های سالانه مشاوران مدارس با حضور مسئولین و مشاوران ناحیه 1 و سرپرست اداره مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش در دبیرستان پسرانه شاهد آقا برگزار شد

در این جلسه "محمد معینی" معاون فرهنگی و پرورشی ناحیه 1 وضعیت تحصیلی استان را مطلوب ارزیابی کرد و در مورد مسائل تربیتی مشارکت همه جانبه مسئولین را ضروری خواند.
وی همچنین نکاتی را در مورد هدایت تحصیلی و شناسایی آسیب ها در مدارس بیان نمود.

در ادامه "اکرم ملکیان" کارشناس هسته مشاوره فعالیت های مشاوران در سال جاری را برشمرد و نحوه اجرا و نکات اساسی در مورد  طرح های همیار مشاور، مشاوران هم اندیش، هدایت تحصیلی و برگزاری و تحلیل نتایج آزمون های مشاوره ای، نحوه تدریس درس تفکر و سبک زندگی و برگزاری برنامه های هفته بهداشت را تشریح کرد.

در انتها "ذبیح ا... کردآبادی" سرپرست اداره مشاوره تربیتی اداره کل اجرای طرح توانمندسازی تحصیلی و روانی-اجتماعی در پایه هفتم و هشتم را جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان مفید و موثر ارزیابی کرد و از مشاوران خواست تا با آموزش مهارت های تحصیلی و روانی-اجتماعی در مدارس، اهداف این طرح را بطور کامل محقق سازند.