نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات قرآن دانش آموزان استان برگزیدگان خود را شناخت

مرحله نهایی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان استان برگزار شد.

مرحله نهایی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان استان برگزار شد.
حاج سعید غفاریان رییس اداره قرآن عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این باره اعلام کرد: مرحله نهایی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان استان در دومقطع متوسطه اول و دوم در دارالقرآن مرکزی با استفاده از ظرفیت شبکه شاد بصورت مجازی برگزار و نفرات برتر برای حضور در مرحله کشوری شناخته شدند.

وی پیشتر اعلام کرده بود که در مرحله استانی مسابقات قرآن عترت و نماز دانش آموزی استان یزد 1200 نفر برای کسب رتبه های برتر رقابت خواهند کرد.