نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهنگیان یزد در مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور افتخار آفریدند

در نهایت خانم "زهرا دهقانی زاده بغداد آبادی" رتبه سوم کشور در حفظ کل قرآن کریم را کسب کرد و خانم "سمانه حسن آبادی" به مقام چهارم کشور در روش تدریس احکام دست یافت.

در جریان برگزاری چهارمین دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور در مشهد مقدس همکاران فرهنگی یزدی باز هم افتخار آفریدند.

در این دوره از مسابقات 6 نفر از فرهنگیان یزد به عنوان نفرات نخست استان یزد حضور داشتند و به رقابت با دیگر برگزیدگان استانهای ایران اسلامی پرداختند.

در نهایت خانم "زهرا دهقانی زاده بغداد آبادی" رتبه سوم کشور در حفظ کل قرآن کریم را کسب کرد و خانم "سمانه حسن آبادی" به مقام چهارم کشور در روش تدریس احکام دست یافت.

لازم به ذکر است که چهارمین دوره از مسابقات قرآن عترت ونماز فرهنگیان کشور در رشته های قرائت قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، نهج البلاغه و روش تدریس احکام با حضور فرهنگیان برگزیده سراسر کشور برگزار شد.