نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین نشست کمیته هدایت تحصیلی تشکیل شد

در این نشست آقایان ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی، کارآموز معاون آموزش متوسطه، دهشیری رییس آموزش دوره اول متوسطه، جانب اللهی رییس مرکز مشاوره امام حسین(ع)، رضائیان کارشناس مسئول مشاوره و خدایی کارشناس مشاوره اداره کل حضور داشتند.

سومین نشست کمیته هدایت تحصیلی با حضور دست اندرکاران این عرصه در دفتر معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل تشکیل شد.

درا ین نشست حاضران ضمن بررسی موانع موجود در فرایند هدایت تحصیلی بر برگزاری جلسات توجیهی و آگاهی بخشی به همکاران فرهنگی و والدین دانش آموزان به منظور یک انتخاب هوشمندانه و هدفمند تاکید کردند.

در این نشست آقایان ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی، کارآموز معاون آموزش متوسطه، دهشیری رییس آموزش دوره اول متوسطه، جانب اللهی رییس مرکز مشاوره امام حسین(ع)، رضائیان کارشناس مسئول مشاوره و خدایی کارشناس مشاوره اداره کل حضور داشتند.