نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه مشترک اداره مشاوره و دانشگاه یزد برگزار شد

به منظور بررسی مسائل دانش آموزان ابتدایی:
آگاهی از ظرفیتهای متقابل آموزش و پرورش و دانشگاه، استفاده از همکاری تجربی و علمی طرفین، هم اندیشی درباره ویژگیهای اساسی دوره ابتدایی، ریشه یابی مسائل پیش روی دانش آموزان و خانواده ها و... از جمله مهمترین اهداف تشکیل و تداوم این جلسات مشترک است.

سومین جلسه مشترک اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی با اعضای هیات علمی دانشگاه یزد در تالار گفتگوی پردیس آزادی این دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه دو ساعته که به منظور بررسی مسائل دانش آموزان دوره ابتدایی و طرحهای آموزش و پرورش در این مقطع تشکیل شد، ریاست و کارشناسان اداره مشاوره، نمایندگان سرگروههای ابتدایی استان و تعدادی از اعضای هیات علمی و مرکز مشاوره دانشگاه یزد حضور داشتند.

در این نشست، خانم رادپور، آقای رضائیان، آقای خدایی، آقای خلیلی زارچی، خانم آذری فرد و خانم پورمحمدعلی به نمایندگی از آموزش و پرورش و خانم دکتر اسعدی، آقای دکتر صمدی، آقای دکتر برزگر بفرویی، آقای دکتر عطار و خانم دکتر نادری به نمایندگی از دانشگاه یزد به بیان نظرات خود پرداختند.

آگاهی از ظرفیتهای متقابل آموزش و پرورش و دانشگاه، استفاده از همکاری تجربی و علمی طرفین، هم اندیشی درباره ویژگیهای اساسی دوره ابتدایی، ریشه یابی مسائل پیش روی دانش آموزان و خانواده ها و... از جمله مهمترین اهداف تشکیل و تداوم این جلسات مشترک است.