نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/12/02


"باسمه تعالی"

 

 

پاسخ مسابقه درس هایی از قرآن مورخ 2/12/97

 

1- سفارش به نماز در کدام یک از ادیان الهی بوده است؟

1) ادیان ابراهیمی

2) همه ادیان الهی✅👉

3) ادیان صاحب شریعت

2- حضرت ابراهیم در دعای خود برای نماز چه کسی دعا می‌کرد؟

1) نماز همسر

2) نماز فرزندان✅👉

3) نماز پیروان

3- حضرت ابراهیم، هدف خود از سفر به مکه را چه می‌داند؟

1) مراسم حج

2) آبادی مکه

3) اقامه نماز✅👉

4- قرآن، بر کدام یک از گزاره‌های ذیل، تأکید دارد؟

1) عزّت، همگی از آن خداست

2) قدرت، همگی از آن خداست

3) هر دو مورد✅👉

5- آیه 35 سوره احزاب، کمالات معنوی کدام گروه را بیان می‌کند؟

1) مردان مؤمن

2) زنان مؤمن

3) مردان و زنان مؤمن✅👉

 

آدرس کوتاه: