نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/11/25


باسمه تعالی

درس هایی از قرآن مورخ 25/11/97

 

 

1- اولین کاری که بر مسلمانان واجب شد، کدام بود؟

1) نماز✅👉

2) روزه

3) حج

2- اولین فرمان لقمان به فرزندش چه امری بود؟

1) اقامه نماز✅👉

2) امر به معروف

3) نهی از منکر

3- آیه 170 سوره اعراف، به چه کاری سفارش می‌کند؟

1) تمسّک به قرآن کریم

2) اقامه نماز

3) هر دو مورد✅👉

4- بر اساس قرآن، با نماز، کدام خطر از انسان دفع می‌شود؟

1) خطر غفلت✅👉

2) خطر شهوت

3) خطر معصیت

5- آیه 274 سوره بقره به چه امری سفارش می‌کند؟

1) کار نیک علنی

2) کار نیک مخفی

3) هر دو مورد✅👉

 

آدرس کوتاه: