نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/11/18


باسمه تعالی

 

«سؤالات مسابقه درس هایی از قرآن مورخ 18/11/97»

 

 

1- آیه 24 سوره ابراهیم، بر محور کدام یک از واژگان قرآنی است؟

1) شجره طیبة✅👉

2) حیاة طیبة

3) ذریة طیبة

2- وعده خداوند در سوره کوثر چیست؟

1) پیروزی اسلام بر کفر

2) شکست توطئه‌های دشمنان✅👉

3) کثرت جمعیت مسلمانان

3- کدام دعاست که مسلمانان برای حفظ از لغزش‌ها، باید دائم از خدا بخواهند؟

1) ربّ زدنی علماً

2) ربّ اغفر لی و لوالدی

3) اهدنا الصراط المستقیم✅👉

4- آیه 96 سوره نحل بر چه امری تأکید دارد؟

1) فانی بودن امور انسانی

2) باقی بودن امور الهی

3) هر دو مورد✅👉

5- پس از مبارزه ساحران با حضرت موسی، اولین کسانی که به او ایمان آوردند، چه کسانی بودند؟

1) مشرکان و بت‌پرستان

2) ساحران و جادوگران✅👉

3) درباریان فرعون

 

آدرس کوتاه: