نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/09/29


«سؤالات  به همراه پاسخ مسابقه مورخ 29/9/97»

 

1- آیه آخر سوره فتح بر کدام ویژگی اهل ایمان تأکید دارد؟

1) استقلال اقتصادی👉

2) استقلال نظامی

3) استقلال خانوادگی

2- آیه هفتم سوره هود، بر کدام ویژگی عمل تأکید دارد؟

1) کمیّت عمل

2) کیفیّت عمل👉

3) سرعت عمل

3- توصیف حضرت موسی درباره عصایش، به چه امری اشاره دارد؟

1) چندمنظوره بودن محصولات✅👉

2) متنوع بودن تولیدات

3) اختصاصی بودن محصولات

4- قرآن، ریشه خروج آدم از باغ بهشتی را چه می‌داند؟

1) نداشتن علم و آگاهی

2) نداشتن عزم و تصمیم جدی👉

3) پیروی از هوا و هوس

5- آیه 85 سوره اعراف، به کدام مصداق فساد فی الارض اشاره می‌کند؟

1) گران‌فروشی

2) احتکار

3) کم‌فروشی👉

 

پاسخ مسابقه :           12123

آدرس کوتاه: