نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/09/22


«سؤالات مسابقه درس هایی از قرآن مورخ 22/9/97»

 

1- آیه 107 سوره انبیاء، بر کدام ویژگی رسول خدا تأکید دارد؟

1) صلابت در برابر دشمنان

2) رحمت برای جهانیان

3) عبادت در برابر پروردگار

 

2- بر اساس قرآن، کیفر و پاداش الهی چگونه است؟

1) کیفر مطابق عمل انسان

2) پاداش بر اساس حساب الهی

3) هر دو مورد

 

3- واژه حبط عمل در قرآن به چه معناست؟

1) از بین رفتن خوبی‌ها به واسطه بدی‌ها

2) از بین رفتن بدی به واسطه خوبی‌ها

3) جایگزینی خوبی‌ها به جای بدی‌ها

 

4- قارون منشأ دارایی‌های خود را چه می‌دانست؟

1) فضل خدا

2) علم خود

3) خوش‌شانسی

 

5- آیه 17 سوره بلد به چه امری توصیه می‌کند؟

1) توصیه به حق

2) توصیه به صبر

3) توصیه به رحمت

 

کلید مسابقه این هفته از چپ به راست: 23123

 

آدرس کوتاه: