نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/09/08


«سؤالات و کلید مسابقه درس هایی از قرآن مورخ 8/9/97»

 

1- بر اساس قرآن، شرط تحقق ایمان چیست؟

1) ایمان به خدا

2) ایمان به رسول خدا

3) هر دو مورد✅👉

2- بر اساس آیه 65 سوره نساء، شرط ایمان به خدا چیست؟

1) اقامه نماز و زکات

2) تسلیم بودن در برابر رسول خدا✅👉

3) پرداخت خمس و زکات

3- آیه 24 سوره انفال به کدام وظیفه ما در برابر رسول خدا اشاره دارد؟

1) اجابت دعوت پیامبر✅👉

2) درود و صلوات بر پیامبر

3) زیارت مرقد پیامبر

4- بر اساس قرآن، چه کسانی الگوهای کامل برای زندگی انسان هستند؟

1) عالمان

2) عارفان

3) پیامبران✅👉

5- آیه 3 سوره حجرات، به چه امری تأکید دارد؟

1) رعایت ادب در برابر بزرگان دین✅👉

2) سکوت و خاموشی در برابر بزرگان دین

3) تجلیل و تکریم بزرگان دین

 

آدرس کوتاه: