نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/09/01


«سؤالات به همراه پاسخ مسابقه درس هایی از قرآن مورخ 1/9/97»

 

 

1- قرآن کریم، بر کدام یک از گزاره‌های زیر تأکید دارد؟
1) سختی و مشکلات، به دنبال آسانی و گشایش
2) گشایش و آسانی، در پی سختی و مشکلات
3) گشایش، به میزان سختی


2- خداوند در قرآن به چه کسانی، وعده نصرت و یاری داده است؟
1) پیامبران الهی
2) پیروان اهل ایمان
3) پیامبر و پیروانشان


3- نصرت الهی درباره حضرت ابراهیم علیه‌السلام چگونه تحقق یافت؟
1) نجات از آتش
2) نجات از دریا
3) نجات از زندان


4- بر اساس قرآن، کدام پیامبر از مرگ نجات یافت و هم‌اکنون زنده است؟
1) حضرت داود
2) حضرت عیسی
3) حضرت سلیمان


5- بر اساس قرآن، عامل اساسی تنگی و سختی در زندگی چیست؟
1) دوری حاکمان از مردم
2) دوری مردم از یاد خدا
3) دوری مردم از حاکمان

 

کلید سوالات از چپ به راست: 23122

آدرس کوتاه: