نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخنامه درسهایی از قرآن مورخ 97/08/10


1- آیه 45 سوره اعراف به کدام شیوه دشمنان دین اشاره دارد؟
1) ایجاد انحراف در دین
2) ایجاد هرج و مرج در جامعه
3) مذاکره و به سازش کشاندن مؤمنان
2- بر اساس قرآن، اداره مساجد باید به عهده چه کسانی باشد؟
1) بزرگان و ریش سفیدان
2) نوجوانان و جوانان
3) هر دو مورد
3- مهم‌ترین انحرافی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، کدام بود؟
1) ایجاد جنگ‌های داخلی میان مسلمانان
2) کنارزدن اهل بیت پیامبر 
3) اشرافی گری و دنیاطلبی
4- دیدگاه قرآن درباره میزان دانش بشری از هستی چگونه است؟
1) اندک و ناچیز
2) بسیار و گسترده
3) غیرقابل اعتماد و پذیرش
5- آیه 6 سوره لقمان به کدام آسیب اجتماعی اشاره دارد؟
1) فساد و فحشا
2) قتل و سرقت
3) سرگرمی‌های ناسالم

کلید سوالات به ترتیب از چپ به راست: 13213

آدرس کوتاه: