نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزشماره هفته بهداشت روان اعلام شد

توسط رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی:
هفته بهداشت روان از هجدهم مهرماه آغاز و تا بیست و چهارم مهرماه 98 ادامه خواهد داشت و شعار امسال هفته بهداشت روان " ارزش زندگی کردن را به دانش آموزان بیاموزیم" است.

محمدعلی شایق رییس اداره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد روزشمار هفته بهداشت روان در سال تحصیلی 1398-99 را اعلام کرد.

به گفته وی هفته بهداشت روان از هجدهم مهرماه آغاز و تا بیست و چهارم مهرماه 98  ادامه خواهد داشت.

شایق افزود: شعار امسال هفته بهداشت روان " ارزش زندگی کردن را به دانش آموزان بیاموزیم" است و روزشمار این هفته از این قرار است: