نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کمیته هدایت تحصیلی برگزار شد

مذاکره درباره روند مشارکت اداره کل آموزش و پرورش به منظور بهبود و تسهیل فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم متوسطه از اهم موارد مطروحه در این جلسه هماهنگی بود.

دومین جلسه کمیته هدایت تحصیلی با حضور مسئولان معاونتهای پرورشی و آموزش متوسطه در محل دفتر معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

در این جلسه آقایان ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی، شایق رییس اداره مشاوره، دهشیری ریسس اداره آموزش دوره اول متوسطه، جانب اللهی رییس مرکز مشاوره امام حسین(ع)، رضاییان کارشناس مسئول مشاوره و خدایی کارشناس مشاوره حضور داشتنئد.

مذاکره درباره روند مشارکت اداره کل آموزش و پرورش به منظور بهبود و تسهیل فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم متوسطه از اهم موارد مطروحه در این جلسه هماهنگی بود.