نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره تربیت مدرس درس تفکر و سبک زندگی برگزار شد

در ابتدای این جلسه نمایندگان مناطق به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و علی سرداری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش استان ضمن استقبال از نظرات حضار در سخنانی به اهمیت درس تفکر و سبک زندگی پرداخت و ویژگیهای مورد نیاز مدرسان این درس مهم را تشریح کرد.

دوره تربیت مدرس درس تفکر و سبک زندگی ویژه نمایندگان سراسر استان با حضور معاون محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و روسای ادارات امور تربیتی و مشاوره تربیتی و تحصیلی در سالن شهید ساداتی اداره کل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نمایندگان مناطق به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و علی سرداری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش استان ضمن استقبال از نظرات حضار در سخنانی به اهمیت درس تفکر و سبک زندگی پرداخت و ویژگیهای مورد نیاز مدرسان این درس مهم را تشریح کرد.

در ادامه مباحث آموزشی این مبحث مورد بررسی قرار گرفت تا نمایندگان مناطق با اندوخته ای مناسب به تربیت دبیران این درس در شهرستانها و نواحی مختلف استان یزد بپردازند.

گفتنی است که دوره تربیت مدرس درس تفکر و سبک زندگی به منظور آموزش روش های نوین یاددهی-یادگیری و ایجاد فضای مناسب جهت تعمیق سبک زندگی ایرانی-اسلامی و کاربست آن در فضای جامعه برگزار شده است.