نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش یزدیها در بیست و پنجمین دوره کنگره سراسری قرآن سمپاد

دانش آموزان سمپاد استان یزد دربیست و پنجمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد و اولین جشنواره ستارگان دانش آموزان سمپاد کشور خوش درخشیدند.

بیست و پنجمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد با درخشش دانش آموزان سمپادی استان یزد در شهریار استان تهران برگزار شد.

در این کنگره قرآنی که با حضور نخبگان قرآنی سمپاد سراسر کشور برگزار شده بود؛ "سحر  ثواقبی" از دبیرستان شاکر اردکان مقام اول رشته معارف  این دوره از مسابقات را کسب کرد.

همچنین  " فائزه برجسته " از دبیرستان شهدای اردکان مقام دوم رشته معارف ، " طاها پروا " از دبیرستان شهید صدوقی یزد رتبه دوم رشته قرائت قرآن کریم را و " ابوالفضل مروتی" از دبیرستان دوره دوم شهید رحیمی فرد مقام سوم رشته معارف از  به دست آوردند.