نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان یزدی در جشنواره بین المللی فیلم رشد

دانش آموزان یزدی موفق به کسب رتبه های برتر در چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، دانش آموزان یزدی موفق به کسب رتبه های برتر در چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد شدند.

رتبه دوم و برنده تندیس سیمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در رشته فیلم کوتاه مستند رادانش آموز یگانه برزگری از هنرستان مشکی ناحیه دو یزد کسب کرد.

همچنین عنوان برگزیده در رشته فیلم کوتاه مستندتوسط دانش آموز سارا حریری از هنرستان مشکی ناحیه دو یزد کسب شد.

دانش آموز زهرا طالبی در رشته فیلم کوتاه مستند از هنرستان مشکی ناحیه دو یزد عنوان برگزیده را کسب کرد.

کسب عنوان برگزیده توسط دانش آموز سید غفار گلدانساز در رشته فیلم کوتاه داستانی از دبیرستان رازی ناحیه یک یزد از دیگر رتبه های کسب شده در این جشنواره بود.

آدرس کوتاه: