نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور پررنگ استان یزد در اختتامیه هشتمین جشنواره کشوری نوجوان سالم

در آیین تجلیل از مقامهای برتر جشنواره از فرهنگیان برگزیده استان: آقای مجید یزدی حائز رتبه دوم کشوری در رشته مداخلات موردی برای توانمندسازی از منطقه نیر، خانم اکرم السادات هاشمی حائز رتبه دوم کشوری در رشته منابع آموزشی و کمک آموزشی از آموزش و پرورش استثنایی، و دانش آموز برگزیده خانم سیده نازی صالحی حائز رتبه دوم کشوری در رشته نقاشی با مدادرنگی از ناحیه دو یزد تقدیر به عمل آمد.

استان یزد با سه برگزیده کشوری در اختتامیه هشتمین جشنواره کشوری نوجوان سالم که در مشهد مقدس برگزار شد حضوری پررنگ داشت.

در این مراسم که با حضور دست اندرکاران و برگزیدگان فرهنگی و دانش آموز سراسر کشور در اردوگاه مازندران مشهد مقدس برگزار شد جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش مانند دکتر کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت و دکتر شکوهی مدیرکل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت حضور و سخنرانی داشتند.

در مراسم اختتامیه این جشنواره از استان یزد آقای شایق ریاست ادره مشاورتربیتی و تحصیلی، آقای رضائیان کارشناس مسئول مشاوره، آقای خدایی کارشناس مشاوره و خانم قانع کارشناس مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی در این برنامه حضور داشتند

همچنین در آیین تجلیل از مقامهای برتر جشنواره از فرهنگیان برگزیده استان: آقای مجید یزدی حائز رتبه دوم کشوری در رشته مداخلات موردی برای توانمندسازی از منطقه نیر، خانم اکرم السادات هاشمی حائز رتبه دوم کشوری در رشته منابع آموزشی و کمک آموزشی از آموزش و پرورش استثنایی، و دانش آموز برگزیده خانم سیده نازی صالحی حائز رتبه دوم کشوری در رشته نقاشی با مدادرنگی از ناحیه دو یزد تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است که در حاشیه این جشنواره جلسات هماهنگی و هم اندیشی جداگانه ای با حضور روسای ادارات مشاوره کشور، روسای ادارات مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی کشور و کارشناسان مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی کشور برگزار شد و حاضران به بیان نظرات و پیشنهادهای خود جهت پیشبرد امور محوله با توجه به تغییرات اخیر چارت سازمانی پرداختند.