نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیران اردوگاههای کشور درتور کویر نوردی یزد


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد جمعی از مدیران اردوگاههای دانش آموزی سراسرکشور که برای شرکت در اولین دوره متمرکز آموزشی ، مهارتی مدیران اردوگاههای کشور دریزد حضور دارند دربرنامه کویر نوردی شرکت کردند .