نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیران اردوگاههای کشور دراردوگاه شهید صدوقی سانیج

جمعی از مدیران اردوگاههای کشور با حضور دراردوگاه سانیج در کلاس های آموزشی شرکت کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد جمعی از مدیران اردوگاههای کشور با حضور دراردوگاه سانیج در کلاس های آموزشی شرکت کردند .

اصول بهره وری دراردوگاهها ، ایمنی و بهداشت اردوگاه و ارزیابی عملکرد فضاهای پرورشی از جمله مباحثی بود که مدیران اردوگاهها در اردوگاه شهید صدوقی سانیج با آن آشنا شدند .

در حاشیه این دوره آموزشی مدیران شرکت کننده با پتانسل ها وامکانات اردوئی دراردوگاه شهید صدوقی سانیج آشنا و به تبادل تجربیات در زمینه مسائل اردوگاهی پرداختند