نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور تیم کامست معاونت پرورشی در مسابقات جام فجر

اعضای این تیم ورزشی را آقای سعید غفاریان از اداره قرآن و عترت، آقایان مهدی رضائیان و محمدصادق خدایی از اداره مشاوره، آقایان عارف غفاریان و سجاد دهقانی از اداره امور تربیتی و آقایان محمدحسین شمس الدینی و محمدهادی عبدی نسب از اداره فرهنگی هنری اردویی به سرپرستی آقای سعدی زارعشاهی تشکیل می دهند.

تیم کامست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل در جام گرامیداشت دهه فجر شرکت می کند.

اعضای این تیم ورزشی را آقای سعید غفاریان از اداره قرآن و عترت، آقایان مهدی رضائیان و محمدصادق خدایی از اداره مشاوره، آقایان عارف غفاریان و سجاد دهقانی از اداره امور تربیتی و آقایان محمدحسین شمس الدینی و محمدهادی عبدی نسب از اداره فرهنگی هنری اردویی به سرپرستی آقای سعدی زارعشاهی تشکیل می دهند.

در این دوره از بازیهای کامست 8 تیم در دو گروه به رقابت خواهند پرداخت. گروه اول متشکل از تیمهای معاونت پرورشی، معاونت پژوهشی، معاونت آموزش ابتدایی و معاونت تربیت بدنی است و گروه دوم را تیمهای اداره کل نوسازی مدارس، معاونت پشتیبانی، معاونت آموزش متوسطه  و حوزه ریاست تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است که تیمهای اول و دوم هر گروه به دور بعد صعود کرده و پس از انجام بازیهای حذفی، قهرمان، نائب قهرمان و تیم سوم در روز چهارشنبه 17بهمن ماه 97 مشخص خواهند شد.

به امید پیروزی ورزشکاران معاونت پرورشی و فرهنگی!