نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی در هسته مشاوره تفت برگزار شد

شهرستان تفت در 20 کیلومتری مرکز استان یزد قرار گرفته و دارای حدود 5000 دانش آموز و 8 همکار مشاور است.

جلسه هم اندیشی اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در هسته مشاوره شهرستان تفت برگزار شد.

در این جلسه که در حاشیه بازدید حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل از شهرستان تفت انجام شد، ریاست اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی، سرگروه مشاوران مدارس استان، کارشناس مرکز مشاوره امام حسین(ع) استان، مسئول هسته مشاوره تفت و جمعی از مشاوران مدارس تفت حضور داشتند.

در این جلسه موارد مختلفی مطرح و تشریح کردید که از جمله اهم موارد آنها می توان به بررسی مسائل و آسیبهای دانش آموزی تفت، فعالیتهای گذشته و آتی هسته ی مشاوره تفت، سازماندهی مشاوران شهرستان و نظرخواهی از همکاران جهت هبود برنامه ریزی و اجرای طرحهای متلف اشاره کرد.

شهرستان تفت در 20 کیلومتری مرکز استان یزد قرار گرفته و دارای حدود 5000 دانش آموز و 8 همکار مشاور است.