نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی هدایت تحصیلی دانش آموزان برگزار شد.

با حضور دست اندرکاران این امر در معاونت پرورشی و معاونت متوسطه:
در این جلسه آخرین وضعیت مشارکت دانش آموزان پایه نهم مناطق سراسر استان در آزمون رغبت و توانایی ویژه بحث هدایت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت و بر بسترسازی برای شرکت کامل این دانش آموزان در آزمونهای مشاوره ای تاکید شد.

جلسه هماهنگی برنامه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم به منظور تشریک مساعی و هماهنگی بیشتر معاونت پرورشی‌فرهنگی و معاونت آموزش متوسطه برگزار شد.

دراین جلسه حسینعلی ملانوری معاون پرورشی و فرهنگی، سیدعلی کارآموز معاون آموزش متوسطه، محمد دهشیری رییس اداره متوسطه دوره دوم، مصطفی دهشیری رییس اداره متوسطه دوره اول، مسعود قلع‌گر رییس اداره فنی حرفه ای و کاردانش، حسینعلی جانب اللهی رییس مرکز مشاوره امام حسیتن(ع)، مهدی رضائیان کارشناس مسئول مشاوره، محمدصادق خدایی کارشناس مشاوره، سیدرضا مدیرطاهری کارشناس مشاوره، سیدمصطفی سالاری مسئول هسته مشاوره و زهرا مختاری سرگروه مشاوره استان حضور داشتند.

در این جلسه آخرین وضعیت مشارکت دانش آموزان پایه نهم مناطق سراسر استان در آزمون رغبت و توانایی ویژه بحث هدایت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت و بر بسترسازی برای شرکت کامل این دانش آموزان در آزمونهای مشاوره ای تاکید شد.

همچنین تمامی حاضران در فرصت ایجاد شده به بحث و گفتگو درباره مولفه های مهم مرتبط با هدایت تحصیلی دانش آموزان پرداختند و برای پیشبرد بهتر این امر پیشنهادهای خود را مطرح نمودند.

پیشنهاد برای دسترسی به سند اشتغال استان به عنوان یک نقشه راه برای برنامه ریزی ظرفیتهای تحصیلی آموزش و پرورش استان از دیگر مذاکرات مهم این جلسه هماهنگی بود.