نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی طرح توانمندسازی روانی-اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان یزد

در این جلسه حاضران ضمن بحث و بررسی پیرامون مفاد طرح توانمندسازی روانی-اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان یزد به بیان نظرات پیشنهادی و اصلاحی خود پرداختند.

جلسه هماهنگی طرح توانمندسازی روانی-اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان یزد با حضور نمایندگانی از اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه یزد، بهزیستی استان یزد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانداری در سالن معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد.

در این جلسه حاضران ضمن بحث و بررسی پیرامون مفاد طرح توانمندسازی روانی-اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان یزد به بیان نظرات پیشنهادی و اصلاحی خود پرداختند.

در این جلسه محمدصادق خدایی کارشناس مشاوره و نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در سخنانی ضمن تاکید بر نقاط قوت این طرح تقاضا کرد اعضای محترم با مطالعه وظایف و نقشهای نهادهای مختلف ضمن جلوگیری از اقدامات موازی به هم افزایی علمی و تجربی بپردازند. 

وی ادامه داد: هرچند میزان موفقیت مداخلات درمانی در مباحث سلامت روان حتی در صورت وجود امکانات علمی و تخصصی کافی، پایین است اما می توان با انجام دقیق مسئولیت های محوله امیدوار بود که در سالهای آینده میزان آسیبهای جامعه هدف مان کمتر از میزان فعلی باشد.

خدایی اضافه کرد: تاکید معاونت پرورشی و اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش در زمینه توانمندسازی روانی اجتماعی پرهیز از تک بعد نگری و تمرکز بر آموزشهای چندوجهی جهت دانش آموزان، والدین و همکاران فرهنگی مدارس است و فکر می کنیم با جامع نگر و البته شکیبایی در نیل به اهداف ایده آل می توانیم در مسیر درست حرکت کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اندازه گیری میزان تاثیر مداخلات انسانی و روانشناختی به دلیل ماهیت خود، نیازمند رویکردهای کیفی است و روشهای صرفا کمی و آماری در این زمینه می تواند ما را از تمرکز صحیح و موثر دور کند.

لازم به ذکر است که طرح توانمندسازی روانی-اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان یزد  یک زمانبندی 10 ساله از 1395 تا 1404 دارد و قرار است با همکاری نهادهای مختلف مرتبط، از طریق سه سطح مداخلات در جوامع هدف در زمینه اعتیاد نتایج موثری حاصل شود.

آدرس کوتاه: